logo
ue

OCENA WŁAŚCIWOŚCI BATERII

OCENA WŁAŚCIWOŚCI BATERII

Świadczenie usług w zakresie oceny właściwości baterii (modułów) wysokich napięć po zdarzeniach kinetycznych dla:

Bateria po zdarzeniu kinetycznym ( przykłady: upadek baterii – modułu przy procesie składowania; przewrócenie palety z modułami podczas operacji magazynowych, wypadek komunikacyjny przy przewożeniu baterii) może być w stanie uszkodzenia elektroniki, uszkodzenia termistorów, naruszenia struktury cel, potencjału do zwarcia wewnętrznego.

 
W celu ustalenia czy po zdarzeniu kinetycznym bateria (moduł) pozostaje w stanie umożliwiającym jej dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem możliwe jest przeprowadzenie szeregu testów, które ustalą ryzyko występowania powyższych uszkodzeń.

Procedura analizy baterii po zdarzeniu kinetycznym obejmuje:

Powyższa procedura pozwala na sprawdzenie czy baterie (moduły) podczas zdarzenia kinetycznego nie doznały uszkodzeń wewnętrznych, które dyskwalifikują je z użytku według przeznaczenia.

 

Klient po przeprowadzenia powyższej procedury otrzymuje raport obejmujący: 

CO ROBIMY

TESTOWANIE BATERII

Kompleksowe rozwiązania do testowania akumulatorów litowo-jonowych

SAFE SCRAP

Innowacyjne rozwiązania do bezpiecznego transportu akumulatorów litowo-jonowych - akumulatory sklasyfikowane jako odpady (rozładowanie do „0” z dostarczeniem atestu)

KORZYŚCI DLA ROZWIĄZAŃ ENERGETYCZNYCH

REDUKCJA ODPADÓW

Zmniejszenie liczby akumulatorów sklasyfikowanych jako „złom” i przeznaczonych do utylizacji.

WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Zwiększ dochody, znajdując rynek zbytu na baterie „drugiej klasy”, które nie spełniają standardów klientów z branży motoryzacyjnej.

RECYKLING POPRZEZ PONOWNE WYKORZYSTANIE

Zgodnie z unijną hierarchią odpadów, zapobieganie i ponowne wykorzystanie odpadów to najważniejsze działania w polityce odpadowej.

GREEN IMAGE

Aspirująca do wizerunku fabryki zeroemisyjnej, identyfikowanej przez społeczeństwo jako producent zielonych rozwiązań dla motoryzacji.

ZMNIEJSZANIE ZUŻYCIA ZASOBÓW

Ograniczenie zużycia nieodnawialnych dóbr naturalnych poprzez poszerzenie perspektywy wykorzystania produktów o niższych parametrach jakościowych.

REDUKCJA GLOBALNEJ EMISJI CO2

Poszerzanie bazy klientów wykorzystujących akumulatory litowo-jonowe marki w swoich rozwiązaniach zeroemisyjnych.

KLUCZOWE WYZWANIA

TESTOWANIE BATERII

Proces weryfikacji i testowania wcześniej odrzuconych akumulatorów.

WYBIERANIE APLIKACJI KOŃCOWYCH

Wybór odpowiednich produktów końcowych.

ZINTEGROWANY PROJEKT

Zamknięta obudowa z funkcjami bezpieczeństwa i monitorowania.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY I MONITORING

Monitoring i obsługa posprzedażowa.

RECYKLING

Zapewnienie recyklingu po zakończeniu eksploatacji dzięki śledzeniu materiałów.