logo
ue

Mój Prąd 4.0

Program Mój Prąd 4.0 2022 - ruszył nabór, sprawdź, jakie są warunki

Mój Prąd 4.0 – dla kogo?

Podobnie jak poprzednich latach, program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem koniecznym jest podpisana umowa kompleksowa. Pieniądze przysługują wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie są objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV (pod pojęciem rozbudowy rozumie się zarówno zwiększenie liczby modułów, jak i przyłączenie kolejnej instalacji do danego PPE z osobnym falownikiem).

 

Dotację będą mogły zatem otrzymać jedynie te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 01.04.2022 roku lub ci, którzy przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Co warto podkreślić, dotację z Mój Prąd 4.0 mogą otrzymać nie tylko osoby, które nie składały jeszcze wniosku w poprzednich naborach, ale także te, które skorzystały już z dofinansowania mikroinstalacji (np. z Mój Prąd).

Mój Prąd 2022 – warunki dofinansowania

Z dokumentów programu Mój Prąd 2022 udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo już, że w naborze Mój Prąd 4.0:

 • Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku,
 • Środki na dodatkowe elementy – tj. systemy magazynowania i zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalacji,
 • Otrzymane środki z Mój Prąd są zwolnione z podatku PIT,
 • Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia już zakończone przed złożeniem wniosku o dotację,
 • Montowane urządzenia muszą być nowe, tj. wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
 • Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu,
 • Środki są przyznawane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (wyjątkiem są oczywiście m.in. osoby z poprzedniej edycji Mój Prąd, które kwalifikują się do wsparcia).

 

Mój Prąd 2022 – warunki dofinansowania

Z dokumentów programu Mój Prąd 2022, udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo już, że w naborze Mój Prąd 4.0:

Mój Prąd 4.0 – kwota dotacji

Wiadomo już, że wysokość dotacji Mój Prąd 2022 będzie ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Innymi słowy, więcej pieniędzy dostaną ci, którzy zdecydują się na montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii. 

Ile konkretnie można będzie dostać z Mój Prąd 2022?

Zgodnie z nowymi zasadami, osobom, które nie skorzystały jeszcze z żadnej dotacji na tę konkretną instalację PV, przysługują następujące kwoty:

 • Wyłącznie na instalację PV – do 4.000 zł,
 • Na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 5.000 zł,
 • Na magazyn ciepła – do 5.000 zł,
 • Na magazyn energii – do 7.500 zł,
 • Na system zarządzania energią (EMS) i systemy zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3.000 zł. Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Maksymalna, łączna wysokość dotacji dla osób, które nie skorzystały z innej formy dotacji nie może przekroczyć 20.500 zł na jedno przedsięwzięcie.